Rodzicielstwo między radzeniem sobie ze stresem a samowspółczuciem.

Subscribe to our newsletter

Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (Mindful Compassionate Parenting). Jak rozwijać wewnętrzną siłę i spokój w obliczu codziennych wyzwań. Kurs wspiera rodziców w zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb ich dzieci z miłością i współczuciem, pośród wyzwań codziennego życia rodzinnego. Zapraszamy!

Wyobraź sobie świat, w którym nasze dzieci czują się wolne, niezależne i mają moc podążania własną autentyczną ścieżką życia.

Wyobraź sobie świat, w którym nasze dzieci czują się bezwarunkowo kochane.

Wyobraź sobie świat, w którym relacje z dziećmi nie są naznaczone stresem dnia codziennego.

Wyobraź sobie świat, w którym nasze dzieci będą mogły być uważne i dbać o siebie i innych przez całe życie.

Czym jest program Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (Mindful Compassionate Parenting™)?

Czym jest program Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (Mindful Compassionate Parenting) to program dla rodziców zawierający ćwiczenia uważności i współczucia dla siebie w codziennym życiu rodzinnym. Pomaga rozpoznać, zrozumieć i zmienić własne nieświadome wzorce reagowania i reakcje na stres. Uważne rodzicielstwo zwiększa spokój i wnosi więcej pewności siebie do rodzicielskiego serca. Troska i współczucie dla siebie będą wspierać w codziennych wyzwaniach Ciebie i Twoją rodzinę. Kultywowanie pozytywnego nastawienia wzmacnia więź z dziećmi i rozwijanie pięknych chwil codziennego życia rodzinnego.
“The future is in our hands so the children are the main human beings who will take care of the world. Taking care of the world is actually taking care of yourselves.”
Dalai Lama

„Przyszłość jest w naszych rękach, więc to głównie dzieci są istotami, które zatroszczą się o świat. Dbanie o świat to tak naprawdę dbanie o siebie”. Dalajlama

Uważność

Uważność oznacza świadome skupianie się na doświadczeniach w chwili obecnej bez ich oceniania. Przede wszystkim, naprawdę zauważ co się dzieje, zamiast natychmiast reagować na autopilocie.

Samowspółczucie

Współczucie oznacza dostrzeganie cierpienia innych i chęć złagodzenia go własnym działaniem. Samowspółczucie oznacza traktowanie siebie jak dobrego przyjaciela, nawet w trudnych czasach.

Teacher trainings

Interested in teaching MCP? Join our online international teacher training.

Connect with us