O Rodzicielstwie z Uważnością i Współczuciem

Rodzicielstwo z Uważnością i Współczuciem (Mindful Compassionate Parenting) to certyfikowany trening uważności i samowspółczucia przeznaczony specjalnie dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu rodzinnym i bardziej świadomego dbania o siebie.

MCP został opracowany przez Jörga Mangolda, niemieckiego psychiatrę dzieci i młodzieży, terapeutę rodzinnego, nauczyciela uważności i ojca czwórki dzieci.
 
W 2017 roku Jörg zaadaptował i rozszerzył elementy różnych sprawdzonych programów kursów uważności opartych na badaniach naukowych (np. MBSR-Mindfulness Based Stress Reduction, MSC-Mindfulness Self-Compassion, MBCT-Mindfulness- Based Cognitive Therapy, MBCL-Mindfulness-Based Compassionate Living, PNT-Positive Neuroplasticity Training, MP-Mindful Parenting).
 
Efektem tej pracy jest Mindfulness Compassionate Parenting (MCP®) – kurs, który wspiera rodziców w zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb ich dzieci z miłością i współczuciem, pośród wszystkich wyzwań codziennego życia rodzinnego.
 

W 2019 roku program kursu został certyfikowany jako kurs zapobiegania stresowi w Niemczech i może być dotowany przez niemiecką kasę chorych.

Obecnie uniwersytety w Heidelbergu i Kassel w Niemczech przeprowadzają randomizowane i kontrolowane badania w celu oceny programu.

„Gdzieś poza dobrem i złem jest przestrzeń. Tam się spotkajmy”

- Rumi

Rodzicielstwo z Uważnością i Współczuciem pomoże Tobie…

  • zwiększyć uważność w relacji rodzic-dziecko
  • być bardziej wyrozumiałym dla swoich dzieci i partnera
  • doświadczać siebie i dzieci z większą akceptacją i współczuciem
  • rozwinąć silniejszą więź z dziećmi
  • ufać własnemu sercu
  • lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych, a tym samym zmniejszyć ogólny stres
  • zmniejszyć problemy pomiędzy rodzicami a dziećmi na poziomie zachowań i emocji
  • kultywować szczęście i być w kontakcie ze swoim sercem
  • budować wewnętrzne zasoby z Twoich pozytywnych doświadczeń

Teacher trainings

Interested in teaching MCP? Join our online international teacher training.